Servisní služby Krkonoše

Nabízím opravy, montážerevize kotlů na plyn, elektřinu a tuhá paliva, bojlerů, vodáren, klimatizací a tepelných čerpadel. Provozuji drobné plynárenské, instalatérské a topenářské práce, čistím a opravuji odpady. Jsem opravář a revizní technik spotřebičů.

Nabídka

Vytápění
Voda
Plyn

O MNĚ

Jsem revizní technik a opravář. Ostatní související práce zastřešuji.
Zařizuji je personálně a dohlížím na jejich řádné provedení.

KONTAKT